StreetSpotter

Wat is StreetSpotter?

StreetSpotter is een applicatie die mensen in het veld ondersteunt bij het uitvoeren van inventarisaties en verificaties.

StreetSpotter bestaat op hoofdlijnen uit twee onderdelen:

 • De webapp voor gebruik op de smartphone voor het vastleggen van inventarisatie en verificatieresultaten door de medewerker in het veld.

 • De deskapp voor gebruik op grotere schermen (tablet of desktop) voor het monitoren van de voortgang van de inventarisatie, het verkrijgen van (tussentijds) inzicht in de inventarisatie- en verificatieresultaten en het exporteren van de resultaten voor verdere verwerking.

> Meer weten, neem contact met ons op

> Meer weten? Neem contact met ons op.

Wat kunt u met StreetSpotter?

Met StreetSpotter kunt u medewerkers (digitaal) ondersteunen bij het snel en gericht uitvoeren van inventarisaties en verificaties in het veld. Beschikt u over een gegevensbestand van objecten, locaties, bedrijven, situaties maar twijfelt u aan de actualiteit van deze gegevens? Heeft u snel inzicht nodig of objecten er nog zijn, of een locatie nog steeds gebruikt wordt door een bepaald bedrijf? Dan is StreetSpotter het ideale hulpmiddel voor het op locatie beschikbaar hebben van gegevens en het op locatie verwerken van verbeteringen daarin.

StreetSpotter wordt aangeboden als SAAS-oplossing (software as a service). De te inventariseren of te verifiëren gegevens worden geladen in een afgeschermde en beveiligde omgeving die alleen toegankelijk is voor door de organisatie aangewezen gebruikers. Daardoor is de impact van het gebruik van StreetSpotter op de eigen organisatie, systemen en productiegegevens minimaal.

De resultaten die met de StreetSpotter worden verzameld, worden beschikbaar gesteld in de gangbare gegevensformaten (denk aan CSV, XML, XLS) zodat de organisatie zelf volledige controle heeft over de verwerking van de resultaten in de eigen systeem- en gegevensomgeving.

Uiteraard is het ook mogelijk om StreetSpotter direct te koppelen aan de systemen en gegevens van de eigen organisatie of zelfs StreetSpotter aan te bieden vanaf de eigen infrastructuur. Wij onderzoeken graag samen met u nut, noodzaak en de mogelijkheden daartoe.

> Meer weten, neem contact met ons op

> Meer weten? Neem contact met ons op.

GlobeScope biedt u met StreetSpotter

 • Resultaat

  Resultaat

  Heeft u snel inzicht nodig in de actualiteit, juistheid en volledigheid van uw basisbestand? Heeft u niet de mensen en middelen beschikbaar? Moeten uw eigen medewerkers de focus houden op hun kerntaken?

  Dan is het volledig en full service uitbesteden van het opwaarderen van de kwaliteit van uw basisbestand de beste optie. Om een beeld te geven: voor een omgevingsdienst zijn in 6 weken ca. 90.000 locaties gespot op aanwezigheid van bedrijfsactiviteiten. De omgevingsdienst heeft een scherp beeld gekregen van de kwaliteit van haar inrichtingenbestand, daardoor kan het toezicht efficiënter en effectiever ingeregeld worden.

 • Saas

  Software as a Service

  Heeft u wel de juiste mensen beschikbaar, maar biedt uw kernsysteem niet de juiste ondersteuning voor grootschalige en snelle inventarisatie en verificatie?

  Dan is het onder licentie gebruiken van de StreetSpotter-software de beste optie. Dat kan op projectbasis (een projectlicentie voor een beperkte periode, en een beperkt aantal gebruikers) maar ook op meer structurele basis (enterprise-licentie, langere periode, onbeperkt aantal gebruikers). In principe wordt StreetSpotter als SAAS aangeboden, maar integratie op de eigen infrastructuur behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

 • Begeleiding en versterking

  Begeleiding en versterking

  Heeft u al een projectteam gevormd? Bent u al in de planningsfase van een actualisatieproject? Heeft u al de juiste tools, maar mist u een stuk ervaring of expertise op het gebied van projectmanagement, data-analyse en grootschalige inventarisaties en verificaties in het veld?

  Dan kan GlobeScope – de drijvende kracht achter de StreetSpotter - uw projectteam versterken met capaciteit en expertise op het gebied van begeleiding, analyse en uitvoering.

 • Saas

  Maatwerk

  Met jarenlange ervaring in projecten bij de overheid en het bedrijfsleven, realiseren wij ons terdege dat ieder vraagstuk uniek is. De ene organisatie zoekt naar een eenmalige opwaardering van de kwaliteit van haar basisbestand. De andere organisatie zoekt naar een structurele oplossing voor het juist, volledig en actueel houden van het basisbestand.

  Een dergelijk uniek vraagstuk vraagt om een op maat gesneden oplossing. GlobeScope helpt u bij het vinden en realiseren van die oplossing.

Contact formulier