Blog

Nieuws en ontwikkelingen

AbelTalent brengt data over de fysieke leefomgeving op orde. De nadruk ligt hierbij op het slim archiveren van (water)bodemdocumenten. Sinds kort zet AbelTalent hierbij ook de Smart Privacy Analyzer in. “Provincie Groningen waardeert deze extra service. Zo zorgen we ervoor dat ze op dit terrein voldoet aan de AVG-regels.”

AbelTalent is gespecialiseerd in data op orde brengen binnen de fysieke leefomgeving. Met een team aardwetenschappers, milieudeskundigen, fysisch geologen en bodemwetenschappers doet AbelTalent (voor)onderzoek naar de (water)bodemgesteldheid. “Die onderzoeken zijn bijvoorbeeld nodig voor de bouw van een huis, het aanleggen van leidingen en rioleringen of voor de reiniging van grond”, vertelt Tara Goossens-Ursem, projectleider bij AbelTalent.

Slim archiveren en ordenen

Deze onderneming is niet alleen gespecialiseerd in het verzamelen van data, maar ook in het slim archiveren, actualiseren en ordenen van gegevens over ‘stukjes’ fysieke omgeving. “Wij leggen de gegevens van onze onderzoeken vast in bodeminformatiesystemen. Dat doen we volgens geprotocolleerde beslisregels. Zo weten we zeker dat onze data altijd op de juiste plekken staan en dus goed en snel beschikbaar en bruikbaar zijn. Dat vastleggen van gegevens doen we niet alleen voor onze eigen onderzoeken, maar ook voor externe partijen: gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en adviesbureaus.”

Privacygevoelige informatie weglakken

Zo schreef provincie Groningen onlangs een aanbesteding uit om alle bodemonderzoeken op eenduidige wijze in te voeren in het bodeminformatiesysteem Nazca. Goossens-Ursem: “Wij hebben voorgesteld om deze documenten ook direct te anonimiseren. Bodemonderzoeken zijn immers openbaar en moeten dus voldoen aan de AVG-regels. Als iemand een bodemdocument aanvraagt, moet je zeker weten dat alle privacygevoelige informatie is weggelakt. Onze ervaring met de Smart Privacy Analyzer was en is zo goed dat we deze extra dienstverlening graag aanbieden. En dat wordt gewaardeerd! Zo zorgen we samen met GlobeScope in elk geval de bodemdocumenten aan de AVR-regels voldoen.”

Wilt u meer informatie of een demo van de Smart Privacy Analyzer? Neem contact met ons op of lees hier meer over de SPA

 

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?