Blog

Nieuws en ontwikkelingen

In voorbereiding op de Omgevingswet die medio 2023 ingaat, is een actuele bedrijvenlijst met bijbehorende milieubelastende activiteiten (MBA’s) voor elke omgevingsdienst een must. Waar veel anderen ervoor kiezen de data gaandeweg op orde te krijgen, koos de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) voor een proactieve aanpak. Intussen zijn ze mede dankzij de tools van GlobeScope als één van de eerste omgevingsdiensten klaar met het vastleggen van de meest waarschijnlijke MBA’s in hun omgeving.

Mariëlle Rodenburg leidt als strategisch beleidsadviseur en projectleider de weg naar hun nieuwe financieringssystematiek. “Ons jaarprogramma met toezichtactiviteiten baseren we op de bedrijvenlijst met bijbehorende MBA’s”, legt ze uit. “Om onze wettelijke taak uit te voeren en gedegen advies te geven, moeten we dus zo goed mogelijk weten welke activiteiten er in de omgeving plaatsvinden.”

Valideren en verifiëren
Het op orde brengen van al deze data gaat natuurlijk niet vanzelf, maar de software van GlobeScope heeft het proces met behulp van AI al veel efficiënter gemaakt. Mariëlle: “Vorig jaar gebruikten we de StreetSpotter om onze bedrijvenlijst te controleren en te actualiseren. Vervolgens pasten we de VIA toe om elk gespot bedrijf te koppelen aan een set van meest waarschijnlijke MBA’s."

Dit jaar is de FUMO druk bezig geweest met het valideren van die gegevens. Zo’n 3.600 basistaakbedrijven zoals veehouderijen en akkerbedrijven zijn intussen door de VIA gehaald en gecheckt aan de hand van beschikbare kennis. Deze data vormt nu de basis voor het jaarprogramma van 2023. “De volgende stap is verificatie”, voegt Mariëlle toe. “Vanaf 1 november gaan we vijf a zes jaar lang controles ter plaatse uitvoeren om de werkelijke MBA’s per bedrijf vast te leggen.”

VIA wordt steeds slimmer
Met de data uit zowel de afgeronde valideringsronde als de aankomende verificatiefase, traint de VIA zichzelf om het zekerheidspercentage van de meest waarschijnlijke MBA’s per adres nog verder te vergroten. De software wordt zo steeds slimmer. “Tot slot, maar niet onbelangrijk,” sluit Mariëlle af, “zijn mijn collega’s goed te spreken over het gebruiksgemak van de tool. Het systeem is overzichtelijk, makkelijk te implementeren en te gebruiken vanuit verschillende bronbestanden. Het resultaat is een transparante en uniforme dataset waarmee prettig valt te werken. En als we ergens niet uitkomen? Dan staat er altijd een kundige GlobeScoper klaar om te helpen.”

Bent u al klaar voor de omgevingswet? Met de StreetSpotter en VIA van GlobeScope zet u meer vaart achter het vastleggen van de MBA’s in uw werkgebied. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvende demo.

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?