De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet StreetSpotter in om namens haar opdrachtgevers de bedrijvenlijsten te controleren en zo het inrichtingenbestand te actualiseren. Na het spotten zal de VIA-tool dat bestand per bedrijf op basis van AI koppelen aan de te verwachten bedrijfsactiviteiten. Vier vragen aan Mariëlle Rodenburg, strategisch beleidsadviseur en projectleider bij de FUMO over haar ervaringen met StreetSpotter. “Het is prettig om te weten dat je met goede gegevens op weg gaat, letterlijk en figuurlijk.”

Waarom werkt de FUMO met StreetSpotter?

“Ik leid het project voor een nieuwe financieringssystematiek voor onze Omgevingsdienst. Om die systematiek goed te kunnen volgen is een actuele bedrijvenlijst onontbeerlijk . Onze opdrachtgevers, de Friese gemeenten en de provincie Fryslân, financieren ons namelijk op basis van die lijsten. Maar nog belangrijker: op grond van die inrichtingenbestanden baseren wij ons jaarprogramma en dus onze toezichtactiviteiten. Als Omgevingsdienst willen we onze wettelijke taak graag goed en efficiënt uitoefenen en dat kan alleen als je informatie en data kloppen. Vandaar dat we in de Friese gemeenten de bedrijventerreinen spotten om te kijken of de opgegeven bedrijven (nog) bestaan. Inmiddels is al 20% gespot en we zien dat sommige informatie niet (meer) klopt.”

Wat gaan jullie met de resultaten doen?

“Ten eerste kunnen we op basis van de juiste informatie een goede inschatting maken van het werk dat we moeten gaan doen. De output van het spotten, in combinatie met de inzet van de VIA, is de input voor ons jaarprogramma. Ten tweede kunnen we nu een actuele begroting opstellen voor 2023 en ten slotte voldoen we met deze ‘opschoning’ van de bestanden aan de wet.”

Met de VIA-tool gaan jullie de data uit StreetSpotter verrijken. Waarmee en waarom?

“De tool Van Inrichting naar Activiteit (VIA) zal aan elk gespot bedrijf automatisch eventueel milieubelastende activiteiten koppelen. Al die bedrijfsactiviteiten halen wij weer door een risicomodel. Dat geeft ons richting in de manier waarop en waar we toezicht moeten houden, waar we kunnen op- of afschalen én welke prioriteiten we voor het komende jaar moeten stellen. Dit vormt de input voor het jaarprogramma.”

Hoe verloopt het spotten tot nu toe?
“Het spotteam is flink op stoom, eind deze maand is naar verwachting 80% van de bedrijvenlijst gespot en uiterlijk medio augustus hebben we een actueel en goed informatiebestand over de Friese bedrijvigheid die ondergebracht is bij de FUMO door haar opdrachtgevers. Dat dit geen overbodige exercitie is, bleek al snel in het veld. We zien dat bedrijvigheid verandert of is gestopt. Het is prettig om als Omgevingsdienst te weten dat je met de goede gegevens op weg gaat, letterlijk en figuurlijk. Dus we zijn blij dat we deze actie in gang hebben gezet.”

Interesse in de StreetSpotter of het inzetten van een spotteam? Vul het formulier in dan nemen we contact met u op voor bijvoorbeeld een demo.