De invoering van de Omgevingswet brengt veel veranderingen met zich mee voor overheid, burger en maatschappij. Waar voorheen vergunningverlening, toezicht en handhaving met het bedrijf of de inrichting als kernobject centraal stond, komt nu de activiteit centraal te staan. Daarom moeten de bestaande bestanden van bedrijvigheid in een gebied verrijkt worden met informatie over de daaraan gebonden (milieubelastende) activiteiten.

Met de VIA (Van Inrichting naar Activiteit) kan per locatie op basis van reeds bekende gegevens (SBI, CBI, BOR, Branche, KvK, BAG) de meest waarschijnlijke set van (milieubelastende) activiteiten worden bepaald met behulp van AI. Hoe verhoudt werken met de VIA zich tot handmatig omzetten van het inrichtingenbestand? We zien bij gemeenten en omgevingsdiensten de volgende vier invoerstrategieën.

1. Handmatig, ondersteund door Excel
In deze strategie gaan medewerkers met een Excellijst aan de slag om van ieder object handmatig de relevante activiteiten uit het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en de bruidsschat te bepalen. Door de enorme inspanning die daarvoor geleverd moet worden, gaat deze strategie vaak gepaard met ‘we doen het inrichting voor inrichting, gecombineerd met ons reguliere werk’.

2. Handmatig, ondersteund door Excel, alleen de kernactiviteiten
In deze strategie wordt alleen de kernactiviteit als (milieubelastende) activiteit aangewezen. Naast het feit dat dit nog steeds veel tijd kost, is een duidelijke richtlijn/werkinstructie nodig: wat is de kernactiviteit van een autogaragebedrijf met vijf benzinepompen en een kleine onderhoudswerkplaats?

3. Handmatig, ondersteund met tooling
Er zijn oplossingen beschikbaar die het gebruik van Excel vervangen. Dat komt de consistentie van vastlegging zeker ten goede en zal een klein positief effect hebben op de snelheid waarmee de vastlegging kan plaatsvinden. Maar het blijft nog steeds de gebruiker die moet gaan zoeken naar activiteiten in/op basis van de BAL/Bruidsschat-pdf.

4. Automatisch, ondersteund met intelligente tooling:
VIA is de enige oplossing die:

 • op basis van de combinatie van aangeleverde data (SBI, BOR, CBI, Branche);
 • én gebruik van AI;
 • voor iedere inrichting;
 • in eerste instantie volledig automatisch;
 • de meest waarschijnlijke set van (milieubelastende) activiteiten voorstelt;
 • de gebruiker de mogelijkheid geeft om deze aan te passen;
 • daarbij gestructureerde en gerichte toegang tot de paragrafen en artikelen in het BAL en de bruidsschat biedt;
 • ook registratie biedt van vergunningsplicht, meldingsplicht en informatieplicht, bevoegd gezag en behandelende dienst op zowel bedrijfs- als activiteitniveau;
 • de aanscherpingen van de gebruiker op de meest waarschijnlijke set gebruikt om de AI zelf te laten leren en te verbeteren;
 • en gaandeweg ook de datakwaliteit verbetert door confrontatie met de BAG en de KvK;
 • de verbinding tussen de milieubelastende activiteiten uit het BAL (dd 220610) en de bruidsschatactiviteiten uit het omgevingsplan (dd 220603) enerzijds en de activiteiten in het DSO anderzijds koppelt en monitort.

Benieuwd hoe de VIA kan helpen bij het omzetten van uw inrichtingenbestand? Neem contact met ons op voor een flyer, demo of workshop.