Blog

Nieuws en ontwikkelingen

GlobeScope werkt al langer samen met AbelTalent. Uit dit partnerschap is onlangs een nieuwe onderneming ontstaan: SIS8020. Patrick Laenen, directeur GlobeScope en mede-eigenaar van SIS8020 legt uit waarom dit bedrijf er moest komen. “Je kunt pas data-gedreven en informatie-gestuurd werken als de kwaliteit van data en informatie goed is. Het besef is er, maar klachten als ‘geen tijd’, ‘geen mensen’, ‘te duur’ en ‘duurt te lang’ blijven. Ons zusterbedrijf zal hierbij helpen: 80% door slimme systemen, 20% door slimme mensen.

De noodzaak tot het verbeteren van data- en informatiekwaliteit, begint steeds meer door te dringen in organisaties. Maar waarom is het in sommige (overheids)organisaties dan toch nog zo droevig gesteld met de kwaliteit ervan? Omdat het probleem zo groot is, zoveel capaciteit kost en zoveel geld, ziet Patrick Laenen dat (overheids)organisaties de (lage) kwaliteit van data en informatie uit het verleden maar accepteren. “Maar dat kan niet (altijd)! Immers data en informatie gaan in veel gevallen over acties, handelingen en resultaten uit het verleden die niet zozeer garanties geven voor de toekomst, maar wél bepalend zijn voor uitkomsten en resultaten met effect in die toekomst. Een voorbeeld: een hoog aantal schademeldingen uit het verleden zijn wel degelijk relevant voor het beoordelen van een schademelding nu. Nog een voorbeeld: veel niet-naleving uit het verleden, zegt iets over de vergunningverlening nu en over benodigd toezicht en handhaving in de toekomst. De ‘lagere’ kwaliteit van data en informatie is in veel gevallen weliswaar geaccepteerd, maar in mijn ogen zeker niet acceptabel.”

80% automatisch en 20% door de mens
De contouren van de oplossing tekenen zich af. Zo weet Laenen dat doorgaans 80% van een datakwaliteitsprobleem met software tools gevonden kan worden via slimme verbandscontroles, herkenning van afwijkende patronen of juist herkenning van gelijke patronen. “Business Intelligence (BI) en Artificial Intelligence (AI) leveren waardevolle oplossingen, zo zie ik in de praktijk. Maar voor het vinden van de resterende 20% aan uitzonderingen moet veel te veel worden geïnvesteerd in automatisering. Daarvoor zijn mensen te vinden die dat juist als uitdaging zien. De combinatie levert de oplossing voor datakwaliteitsverbetering! Zet automatisering in voor het repetitieve, saaie, soms complexe, maar wel herhalende werk en speel capaciteit vrij om de resterende 20% door de mens te laten doen.”

Kwaliteit garanderen
En dat is precies waar SIS8020 voor is opgericht door GlobeScope en AbelTalent. Laenen: “SIS8020 kan het datakwaliteitsprobleem oplossen, door onze mensen met slimme tooling data in de afgesproken kwaliteit terug leveren. Dat kan eenmalig om alle data op orde brengen of structureel als service ingebed in het borgen van de kwaliteit van data en informatie.”
Hoe ziet die aanpak eruit? Laenen: “Daarbij hanteren we op hoofdlijnen vier stappen: vaststellen van het gewenste kwaliteitsniveau; onderzoeken van FIT-GAP; op orde brengen; en op orde houden. Zo ondersteunt en ontzorgt SIS8020 organisaties bij het garanderen van data- en informatiekwaliteit. Alleen dan kun je data-gedreven en informatie-gestuurd werken werkelijk omarmen.”

SIS8020 combineert in 4 stappen slimme ICT-tooling met slimme mensen

Stap 1: Vaststellen gewenst kwaliteitsniveau
Samen met de proces- en informatiespecialisten van uw organisatie bepaalt SIS8020 het gewenste niveau van uw data- en informatie.

Stap 2: Onderzoeken FIT-GAP
Vervolgens onderzoekt SIS8020 de ‘gap’ tussen huidige kwaliteit en gewenste kwaliteit en in welke mate de kwaliteit van de data en informatie in lijn is met het gewenste kwaliteitsniveau. Dat hoeft en kan natuurlijk niet meteen voor de hele organisatie. Aspecten als urgentie, haalbaarheid, betaalbaarheid spelen een rol bij het afbakenen / faseren van deze onderzoeken.

Stap 3: Op orde brengen
Bij deze stap komt de ware kracht van SIS8020 tot volle uiting: slimme ICT-tooling gecombineerd met slimme mensen. Wij streven naar de verhouding dat 80% opgewaardeerd kan worden door slimme ICT, en 20% opgepakt moet worden door nog slimmere mensen.

Stap 4: Op orde houden
Het FIT-GAP-onderzoek geeft ook richting aan oplossingen die permanent in de procesgang van de organisatie ingebed moeten worden. Dat kunnen oplossingen in de preventieve sfeer zijn, denk aan ingangscontroles op binnenkomende data of nauwkeurigere werkinstructies. Dat kunnen ook oplossingen zijn in de correctieve sfeer.

Wilt u weten wat SIS8020 voor u kan betekenen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?