Blog

Nieuws en ontwikkelingen

De Omgevingswet vraagt om een vertaalslag van inrichting naar milieubelastende activiteit. En dat blijkt ingewikkeld, volgens Aniek Gielen, senior beheerder inrichtingenbestand en projectleider DSO bij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Vandaar dat Aniek wilde bijdragen aan de verkenning van mogelijke oplossingen. “Een service als de VIA biedt ons een startpositie om de vertaalslag rond de invoering van de Omgevingswet te maken.”

Omzetten

Om te weten wat de consequenties zijn van het omzetten van alle inrichtingen naar MBA’s heeft OMWB al wat onderzoek gedaan. Aniek: “We hebben letterlijk een inrichting vastgepakt en deze vertaald naar de milieubelastende activiteiten ervan. We wilden namelijk weten wat deze omzetting zou betekenen voor ons werkprogramma. Je weet namelijk bij voorbaat al dat er daarbij ook een verschuiving gaat komen van bijvoorbeeld meldingsplicht naar vergunningplicht. En die verschuiving heeft natuurlijk ook gevolgen voor onze opdrachtgevers: gemeenten en provincies. Niet alleen qua work load maar ook financieel.”

Uitdaging

Deze vooronderstelling bleek al snel waar. Het kost namelijk nogal wat tijd om een inrichting te ‘vertalen’ naar de bijbehorende MBA’s. Volgens Aniek kost een omzetting al snel 3-4 uur. “En een omzetting van een complexe vergunningsplichtige inrichting zoals een raffinaderij ben je snel 10 uur bezig…”
Toen GlobeScope bekend maakte dit probleem te gaan verkennen, hoefde Aniek niet lang na te denken om medewerking te verlenen. “Ik ken Patrick van de speciale actie om tijdens corona gevelverificatie te gaan doen. Toen spraken we ook al over deze uitdaging. Omdat ik ook betrokken ben bij de implementatie van de Omgevingswet vond en vind ik het interessant om te kijken wat er met software mogelijk is sneller meer helderheid en inzicht in dit probleem te krijgen.”

Verkenningssessies

Aniek nam afwisselend met een collega deel aan de verkenningssessies. “In het begin waren we wat aan het zoeken hoe we het probleem moesten aanvliegen, welke omgevingsdienst wat zou doen. Maar al snel zaten we op een lijn; alle omgevingsdiensten staan voor deze enorme opdracht. We hebben de handen ineengeslagen en zijn heel open en positief aan de slag gegaan.”
Zo heeft OMWB tien inrichtingen vertaald naar MBA’s. Al die stappen, hulpformulieren, leeg gehaalde oude en weer gevulde nieuwe velden hebben de programmeurs gebruikt bij het schrijven van algoritmes en later bij de AI-trainingen. Aniek heeft ook twee collega’s gevraagd om de VIA - zoals de oplossing inmiddels heet - te testen.

Kritisch meedenken

Zelf heeft ze vooral kritisch meegekeken en meegedacht. Aniek: “Het gehele proces is zeer positief verlopen. Het heeft ons en de andere omgevingsdiensten een stap verder gebracht. We wisten helemaal niet wat deze operatie gaat betekenen. Dankzij de VIA hebben we nu een startpunt vanwaaruit we de verdere vertaalslag kunnen inzetten. Daarnaast biedt het ons ook een eerste inzicht in hoe de verschuivingen tussen melding- en vergunningplichtig en bevoegd gezag eruit kan komen te zien. Dat is pure winst. Niet alleen voor onze en de deelnemende omgevingsdiensten, maar ook voor gemeenten en provincies.”

GlobeScope over de samenwerking:

Patrick Laenen: “Aniek wist ons steeds met onze beide benen op de grond te houden. Zet een stel techneuten bij elkaar, dan ontstaan de mooiste (soms de wildste) ideeën. Aniek hield ons steeds twee spiegels voor: wat hebben we eraan? Kan ik het intern uitleggen? Dat heeft gezorgd voor een oplossing die begrijpelijk is gebleven (hoewel er complexe techniek onder zit) en dat die doet wat gedaan moet worden.”

Lees hier meer over de VIA: dé oplossing voor het overstappen van inrichting naar milieubelastende activiteiten.

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?