De Smart Privacy Analyzer (SPA) wordt doorgaans ingericht op basis van de door de klant aangereikte documentcategorien, documenttypes en informatie-elementen (metadata-elementen). Vaak gebeurt dat in combinatie met de Smart Document Analyzer (SDA) zodat beide applicaties gebruik maken van dezelfde configuratie. 

In het kader van deze actie bieden we in de maanden april en mei 2020 toegang tot een basis SPA-omgeving:

  1. Wij richten de SPA in voor één generiek document. Daarin zijn de meest voorkomende gevoelige informatie-elementen opgenomen (denk aan persoonsnaam, e-mailadres, IBAN, sofi-nummer).
  2. U geeft aan welke gebruikers namens uw organisatie toegang moeten krijgen.
  3. Wij voorzien deze gebruikers van een account en een snelstart-handleiding.
  4. U kunt aan de slag!


Om een document te censureren logt u in op de SPA, uploadt het document, laat de AI-engine de gevoelige informatie voorverkennen, u corrigeert waar nodig en downloadt uw gecensureerde document. U kiest zelf voor het verwijderen van documenten. Periodiek en in overleg verwijderen wij overbodige documenten uit de actie-omgeving.

Wilt u de SPA meer geïntegreerd inzetten in uw organisatie, bijvoorbeeld om

  • deze vanuit taakapplicaties aan te roepen?
  • in bulk documenten te laten uploaden, verwerken en downloaden?
  • een specifieke workflow voor ondermeer validatie in te regelen?

Dan heeft u een complete inrichting nodig die wij uiteraard graag voor u verzorgen. Ook dan betaalt u in de maanden april en mei 2020 geen licentiekosten.

Kijk voor de volledige beschrijving op de SPA-pagina.

Geïnteresseerd?

Vul het formulier in of mail ons op  onder vermelding van uw contactgegevens en het product of de producten van uw keuze. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.