GlobeScope

Brengt proces, informatie en locatie met elkaar in verband

De kracht van GlobeScope is:

 • het denken en werken vanuit de behoefte van de business en het waar nodig daarbij inzetten van ICT;
 • het kunnen opereren op en schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
 • het vermogen om structurele oplossingen te bedenken, waarbij zowel mens als ICT een cruciale rol spelen;
 • het besef dat de beschikbare informatie van organisaties vaak al een locatie-component bevat, en dat daar dan ook kansen liggen voor verdere verbetering van effectiviteit en efficiëntie.

GlobeScope combineert een langere termijn visie met korte termijn, praktische en concrete resultaten die invulling geven aan eisen of wensen vanuit de business.

Wat doet GlobeScope?

GlobeScope leidt, begeleidt, ondersteunt, ontwikkelt, voert uit en levert producten en diensten die een bijdrage leveren aan structurele verbetering van de processen en informatie (al of niet locatiegebonden) in uw organisatie:

 • Projectleiders

  Projectleiders

  GlobeScope levert projectleiders voor het oplossen van actualisatie- en optimalisatievraagstukken.

 • Projectteams

  Projectteams

  GlobeScope biedt begeleiding van management, werkvloer en projectteams in het adresseren van proces, informatie en locatiegebonden vraagstukken.

 • Analysten, ontwerpers, programmeurs

  Analisten, ontwerpers, programmeurs

  GlobeScope levert analisten, ontwerpers, programmeurs die in staat zijn om snel en gericht oplossingen bedenken, te beschrijven en te ontwikkelen waarmee een organisatie slagvaardig kan inspelen op veranderende omstandigheden in de markt maar ook in de eigen organisatie.

 • Oplossingen

  Oplossingen

  GlobeScope ontwikkelt eigenstandig oplossingen op basis van praktijkervaring die met geringe inspanning snel ondersteuning en resultaat bieden bij specifieke vraagstukken. Zo ontwikkelde GlobeScope voor omgevingsdiensten de StreetSpotter, een applicatie die optimale ondersteuning biedt bij snelle en grootschalige gevelverificatie van aanwezige én ontbrekende inrichtingen.

Contact formulier