Informatiegestuurd en datagedreven werken?

Kwalitatief hoogwaardige informatie is noodzakelijk voor de moderne organisatie. Niet alleen nu maar ook in de toekomst is informatie essentieel om te blijven presteren. Beschikbare data nemen explosief toe, de opgebouwde informatiebasis uit het verleden wordt steeds groter. Het optimaal inzetten van die informatie is alleen mogelijk als deze van voldoende kwaliteit is. GlobeScope ontwikkelt producten die helpen uw informatiekwaliteit te verbeteren.

Verbeter uw informatiekwaliteit en maak een afspraak.

Bent u voorbereid op de Omgevingswet?

Met de VIA kunt u uw inrichtingenbestand overzetten naar een bestand met milieubelastende activiteiten. Tegelijkertijd wordt voor elke inrichting een verificatiecheck gedaan bij de KvK en BAG. Met deze oplossing bereidt u zich voor op de Omgevingswet.

Vraag een workshop of demo aan voor de VIA: Van Inrichting naar milieubelastende Activiteit.

Weet u wat er gebeurt in uw werkgebied?

Door het slim combineren van openbare informatie, uw eigen informatie en waarnemingen in het veld werkt u toe naar een hogere informatiekwaliteit. En dat is essentieel voor informatiegestuurd en datagedreven werken. Zo kunt u risicogestuurd toezicht organiseren, heeft u een startpunt voor vroegtijdige detectie van eventuele ondermijning en kunt u betrouwbare informatie delen met uw omgeving.

Risicogestuurd toezicht houden? Vraag een demo van StreetSpotter aan.

Bent u voorbereid op de Wet Open Overheid?

Door inzet van kunstmatige intelligentie kunt u uw archief beter ontsluiten door te classificeren en meta-dateren. Ook kunt u documenten censureren ofwel 'AVG proof' maken. Zo bent u beter voorbereid op de Wet Open Overheid en kunt u makkelijker en sneller reageren op bijvoorbeeld WOB verzoeken.

Bereid u voor op de WOO en vraag een demo van onze Smart Analyzers aan.