Blog

Nieuws en ontwikkelingen

Deze zomer zijn meer dan 60.000 Friese adressen bezocht en de gegevens van 15.000 Friese bedrijven  geactualiseerd met de StreetSpotter en een speciaal Spotteam. Deze actuele gegevens hebben we vervolgens voor de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) door onze VIA-software gehaald en verrijkt met een set met waarschijnlijke activiteiten. Zo weet de Friese omgevingsdienst op welke milieubelastende activiteiten ze toezicht moet gaan houden. “We hebben een flinke slag geslagen om de kwaliteit van onze data te verbeteren.”

Strategisch beleidsadviseur Mariëlle Rodenburg leidt het project voor een nieuwe financieringssystematiek voor de omgevingsdienst van Fryslân. Om die systematiek goed te kunnen volgen is een actuele bedrijvenlijst onontbeerlijk. “De grondslag voor onze financiering is deels het inrichtingenbestand en dit bestand is ook de basis voor ons jaarprogramma. Onze toezichtactiviteiten worden hierop gebaseerd. Als omgevingsdienst willen we onze wettelijke taak graag goed en efficiënt uitoefenen en dat kan alleen als je informatie en data kloppen. Vandaar dat we in de Friese gemeenten de bedrijventerreinen hebben laten spotten om te kijken of de opgegeven bedrijven er daadwerkelijk gevestigd zijn.”

Set met activiteiten
Daarna heeft FUMO alle actuele bedrijfsgegevens door onze VIA-software gehaald. Zo verkreeg de omgevingsdienst van alle bedrijven automatisch een set met de meest waarschijnlijke (milieubelastende) activiteiten. Rodenburg: “Die bedrijfsactiviteiten halen wij weer door een risicomodel. Dat geeft ons richting in de manier waarop en waar we toezicht moeten houden, waar we kunnen op- of afschalen én welke prioriteiten we voor het komende jaar moeten stellen. Dit vormt de input voor het jaarprogramma.”

Geen overbodige exercitie
Dat jaarprogramma ligt nu bij het algemeen bestuur, ofwel de gemeenten. De resultaten van de StreetSpotter en VIA ontvangen zij binnenkort. De FUMO heeft geconstateerd dat deze datacheck geen overbodige exercitie was. Er verandert blijkbaar veel op de bedrijventerreinen en binnen de afzonderlijke bedrijven. Bovendien bleek dat er niet overal een eenduidige notitie was van de adressering van bedrijven. Rodenburg: “Hieruit blijkt dat we nog zorgvuldiger en op dezelfde manier data moeten gaan noteren. Zo bleek dat bijvoorbeeld adressen meerdere keren in de BAG voorkwamen. Die ‘dubbele’ notitie vervuilt het systeem en dat is van invloed op onze financiering en onze kwaliteit van handhaving en toezicht.”

Steeds beter automatisch inschatten
Wat verwacht Rodenburg dat er na deze opschoonactie gaat gebeuren? “We gaan op 1 januari van start met de uitvoering van ons jaarplan. Dat betekent dat we vanaf dat moment de gegevens echt gaan valideren. En ik verwacht dat we na een paar maanden zo’n gevalideerd bestand weer door de VIA laten lopen zodat we die telkens een stuk beter trainen. Zo zorgen we ervoor dat we in de toekomst steeds beter met de VIA-software kunnen inschatten op welke adressen welke milieubelastende activiteiten plaatsvinden. Dat scheelt mensenwerk en maakt handhaving en toezicht efficiënter én beter voor de leefomgeving en het milieu.”

Interesse in de StreetSpotter, het inzetten van een spotteam of het verrijken van uw inrichtingenbestand met activiteiten door onze VIA-software? Vul het formulier in dan nemen we contact met u op voor bijvoorbeeld een demo.

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?