De Smart Document Analyzer analyseert documenten, classificeert ze en haalt er een veelheid aan gegevens uit. Door slimme toepassing van kunstmatige intelligentie en machine learning doet de Analyzer dat werk steeds slimmer en beter.

Compliance

De Smart Document Analyzer brengt uw documentenbasis op een hoger niveau. Daardoor kunt u beter voldoen aan de Archiefwet en bent u beter voorbereid op de Wet Open Overheid (Woo) ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Basisfuncties

De Smart Document Analyzer voorziet in hoofdzaak in de volgende functies:

  • documenten laten typeren volgens het voor uw organisatie geldende document structuur plan of een andere classificatie;
  • documenten voorzien van aanvullende relevante contextuele metadata die ten tijde van het opstellen of ontvangen van het document nog niet beschikbaar of relevant waren;

Lerend karakter

De Smart Document Analyzer leert steeds bij. Dat gebeurt in twee stappen. Bij initiële installatie traint GlobeScope het model voor de bij u geldende documenttypen. Daarmee haalt u snel al zeer behoorlijke scores. In de gebruiksfase nemen uw medewerkers het over. Aan de hand van zgn. 'false positives' en 'false negatives' in de dagelijkse verwerking verfijnen zij het resultaat en trainen wij het model verder op het beter herkennen van documenttypen en beter vinden van de juiste metadata.

Werkwijze

Met de Smart Document Analyzer kunt u een digitaal document herkennen als zijnde van een bepaald type:

  • via een webinterface waarbij de gebruiker één of een set van meerdere digitale documenten aanbiedt;
  • via een webservice waardoor integratie met uw eigen systemen mogelijk is (voor bijvoorbeeld koppeling op binnenkomende digitale post of als slimme vervolgstap aan het einde van de scanstraat);

Vervolgens kan de Smart Document Analyzer het gevonden documenttype en de relevante contextinformatie:

  • via een webinterface presenteren;
  • als metadata-file uiteraard mét verbinding met het oorspronkelijke document voor download beschikbaar stellen;
  • als response op een webservice-aanroep terugleveren;

Voorbeeld: van een document dat herkend is als van het documenttype ‘Milieuvergunning’ kunnen de metadata ‘bevoegd gezag’, ‘datum afgifte’ en ‘locatie-duiding’ gevonden worden.

Informatie

Meer informatie over deze oplossing, toezending flyer, of een demo of workshop?

Neem contact op

 

Alle oplossingen van GlobeScope zijn ontwikkeld op een platform- en browseronafhankelijk framework en worden aangeboden als Software as a Service (SaaS) oplossing. Dat betekent geen installaties en implementaties op uw organisatie-eigen infrastructuur.

Onze oplossingen zijn qua authenticatie aan te sluiten op Azure Active Directory (AD). Eventuele (data-) koppelingen worden op maat gemaakt zodat ze optimaal aansluiten op systemen van uw organisatie.

Onze SaaS oplossingen draaien op Nederlandse bodem in een hoog beveiligde NEN 27001-gecertificeerde cloudomgeving met SSL-encrypted gegevensverbindingen. Naar wens kunnen ook VPN-verbindingen worden gerealiseerd.

Onze AI-oplossingen draaien deels op servers die zich binnen de GDPR-zone, maar buiten Nederland bevinden. Indien u hecht aan volledige hosting op Nederlandse bodem dan kunnen wij dat voor u configureren.