Smart Document Analyzer

Uw documenten gestructureerd, uw archief in-zicht, uw bewaar- en vernietiglast onder controle

Innovatieve oplossingen

Werk steeds beter door inzet van kunstmatige intelligentie en machine learning.

De Smart Document Analyzer analyseert documenten, classificeert ze en haalt er een veelheid aan gegevens uit. Door slimme toepassing van kunstmatige intelligentie en machine learning doet de Analyzer dat werk steeds slimmer en beter.

Compliancy

De Smart Document Analyzer helpt u bij actieve openbaarmaking van overheidsinformatie volgens de Wet open overheid (Woo), de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Bestuursorganen moeten bepaalde categorieën informatie verplicht actief openbaar maken via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Daarbij gelden twee belangrijke aandachtspunten: het document moet voorzien zijn van de bedoelde metadata én het document moet geanonimiseerd zijn, oftewel ontdaan zijn van gevoelige informatie. De SDA zoekt en vindt metadata in en over het document, de SPA zoekt en behandelt gevoelige informatie.

Basisfuncties

De Smart Document Analyzer voorziet in hoofdzaak in de volgende functies:

  • Documenten laten typeren volgens het voor uw organisatie geldende document structuur plan of een andere classificatie;
  • Documenten voorzien van aanvullende relevante contextuele metadata die ten tijde van het opstellen of ontvangen van het document nog niet beschikbaar of relevant waren;

Lerend karakter

De Smart Document Analyzer leert steeds bij. Dat gebeurt in twee stappen. Bij initiële installatie traint GlobeScope het model voor de bij u geldende documenttypen. Daarmee haalt u snel al zeer behoorlijke scores. In de gebruiksfase nemen uw medewerkers het over. Zo verfijnen zij het resultaat en trainen wij het model verder op het beter herkennen van documenttypen en vinden van de juiste metadata.

Werkwijze

Met de Smart Document Analyzer kunt u een digitaal document herkennen als een bepaald type.

  • Via een webinterface waarbij de gebruiker één of een set van meerdere digitale documenten aanbiedt;
  • Via een webservice waardoor integratie met uw eigen systemen mogelijk is (voor bijvoorbeeld koppeling op binnenkomende digitale post of als slimme vervolgstap aan het einde van de scanstraat).

Vervolgens kan de Smart Document Analyzer het gevonden documenttype en de relevante contextinformatie:

  • Via een webinterface presenteren;
  • Als metadata-file uiteraard mét verbinding met het oorspronkelijke document voor download beschikbaar stellen;
  • Als response op een webservice-aanroep terugleveren.

Voorbeeld: van een document dat herkend is als van het documenttype ‘Milieuvergunning’ kunnen de metadata ‘bevoegd gezag’, ‘datum afgifte’ en ‘locatie-duiding’ gevonden worden.

Configuratiemogelijkheden

Het proces is volledig inregelbaar. Denk aan de mate van handmatige nabewerking of controle, of bijvoorbeeld aan de configuratie van bron en bestemming. En denk zeker aan de instelbare betrouwbaarheidseisen en bijbehorende 'uitval-verwerking’.

Ondersteunde bestandstypen

De SDA ondersteunt de volgende mediatypen en informatieobjecten.

Soort 

Bestandstype

DocTypes

[FileType.PDF]

ImageFileTypes  

[FileType.BMP, FileType.JPEG, FileType.JP2, FileType.JBIG, FileType.JBG, FileType.JPG, FileType.PNG, FileType.TIF, FileType.TIFF]

OfficeFileTypes 

[FileType.DOC, FileType.DOCX, FileType.PPT, FileType.PPTX, FileType.XLS, FileType.XLSX];

OpenOfficeFileTypes  

[FileType.ODP, FileType.ODS, FileType.ODT];

EmailFileTypes 

[FileType.EML, FileType.MSG, FileType.TXT, FileType.PST];

WebFileTypes 

[FileType.ATOM, FileType.HTM, FileType.HTML, FileType.XHTML, FileType.XML, FileType.RSS];

CustomTypes 

[FileType.CSV];

Informatie

Wilt u meer weten over deze oplossing? Vraag een flyer aan of plan een demo of workshop in.

Neem contact op

 

Techniek

Alle oplossingen van GlobeScope zijn ontwikkeld op een platform- en browseronafhankelijk framework en worden aangeboden als Software as a Service (SaaS) oplossing. Dat betekent geen installaties en implementaties op uw organisatie-eigen infrastructuur.

Onze oplossingen zijn qua authenticatie aan te sluiten op Azure Active Directory (AD). Eventuele (data-) koppelingen worden op maat gemaakt zodat ze optimaal aansluiten op systemen van uw organisatie.

Onze SaaS oplossingen draaien op Nederlandse bodem in een hoog beveiligde NEN 27001-gecertificeerde cloudomgeving met SSL-encrypted gegevensverbindingen. Naar wens kunnen ook VPN-verbindingen worden gerealiseerd.

Onze AI-oplossingen draaien deels op servers die zich binnen de GDPR-zone, maar buiten Nederland bevinden. Indien u hecht aan volledige hosting op Nederlandse bodem dan kunnen wij dat voor u configureren.

DMS koppeling

In dit product zit, optioneel, een koppeling met uw Document of Records Management Systeem.

Zo kunt u documenten importeren uit en exporteren naar o.a. Afresco en SharePoint.

Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?