Blog

Nieuws en ontwikkelingen

GlobeScope en AbelTalent kwamen elkaar werkenderwijs tegen bij een gemeenschappelijke klant. Omdat er een klik was in de werkcultuur en de visie op datavraagstukken, onderzochten ze mogelijkheden voor samenwerking. Inmiddels zijn we vele samenwerkingen met inzet van onder meer de Smart Analyzers verder en is er in gezamenlijkheid een nieuw bedrijf opgezet: SIS8020. Een interview met Ralph Vis, mede-initiatiefnemer van dit nieuwe zusterbedrijf en directeur van AbelTalent.

Wat doet AbelTalent?
“AbelTalent helpt haar klanten met data op orde brengen. Dit doen we voor een breed scala aan type klanten: overheidsinstanties, nutsbedrijven, aannemerij, adviseur- en ingenieursbureaus en commerciële organisaties die zich begeven op werkterreinen rond de fysieke leefomgeving. 
Abeltalent kan worden ingeschakeld voor het invoeren, actualiseren, bewerken en beheren van data. Daarnaast is AbelTalent bezig met procesbeheersing en het in kaart brengen en inzichtelijk maken van werkprocessen voor klanten.”

Wat is jouw betrokkenheid bij AbelTalent?
“Samen met Marco Quanjer heb ik in 2010 AbelTalent, toen nog EcoSelect, overgenomen. In de beginjaren bemoeiden wij ons met bijna alles, nu zijn we iets minder actief in de dagelijkse operatie en meer actief in de Strategische Cirkel. Dat klinkt misschien cryptisch, maar bij AbelTalent hebben wij de principes van holocratische werken geïmplementeerd. Dat betekent dat wij zelf‑organiserend werken vanuit cirkels met rollen en verantwoordelijkheden. Vanuit de Strategische Cirkel stimuleer en regisseer ik organisatieontwikkelingen en business development. Met inmiddels ruime ervaring ondersteunen we onze teamcoaches, projectleiders en medewerkers in verdere groei als professional en in hun rol. Bij AbelTalent werken we met recent afgestudeerde talenten, die op zoek zijn naar werkervaring. Door inzet op onze diverse projecten, kunnen we deze high potentials versneld opleiden tot adviseurs van de toekomst.”

Bij een van die projecten kwam je GlobeScope tegen. Wat was jullie ervaring met ons?
“Beide bedrijven zijn jong en ambitieus en zien kansen om datavraagstukken ‘anders’ op te lossen. AbelTalent en GlobeScope vullen elkaar naadloos aan op projectgebied voor data op orde: AbelTalent biedt slimme handjes, GlobeScope slimme ICT tooling. Die combinatie maakt onze gezamenlijke smart information services dé oplossing voor de datavraagstukken van onze opdrachtgevers. Door onze synergie gaat a) data van “noodzakelijk kwaad” en kostenpost naar de bron voor waardevolle stuurinformatie en wordt b) data op orde betaalbaar en bereikbaar.
Door onze gedeelde visie op het gebied van datavraagstukken, ambities en werkethos zijn wij gestart met het initiatief SIS8020. Hierin slaan AbelTalent en GlobeScope de handen inéén en gaan we verenigd aan de slag op data op orde te brengen én te houden voor onze klanten.”

Wat kan SIS8020 voor organisaties betekenen?
“Steeds meer organisaties beroepen zich op datagedreven en informatiegestuurd werken. Daarvoor is niet alleen de aanwezigheid en beschikbaarheid van data en informatie nodig, nóg belangrijker is de kwaliteit van die beschikbare data. Als de kwaliteit van data en informatie niet op orde is, dan leidt dit tot serieuze problemen in de efficiency en effectiviteit van de moderne organisatie. Data- en informatiekwaliteit moet dan ook op orde gebracht worden, op orde zijn én gehouden worden. Daarnaast moet er permanent aandacht zijn voor datakwaliteit binnen de organisaties, want datakwaliteit is essentieel. Dit moet dus ingebed worden in de werkprocessen. Doe je dit niet zorgvuldig, dan treedt er datavervuiling op. Een uitdaging waar veel organisaties voor (komen te) staan en waar SIS8020 via een unieke methode dé oplossing voor biedt!”

Wilt u weten wat SIS8020 voor u kan betekenen? Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek!

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?