Al sinds 2016 is de Omgevingsdienst Achterhoek bekend met StreetSpotter om de informatiekwaliteit van hun locatiebestand op te schonen. Toen de Corona-maatregelen de handhavers dwong thuis te zitten, heeft deze omgevingsdienst StreetSpotter weer ingezet.

Actualisatie van inrichtingenbestand

Voor de oprichting van de omgevingsdiensten in 2013 gaven de gemeenten op verschillende manieren invulling aan gevelverificatie. Rond 2016 nam Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) het initiatief tot actualisatie van dit inrichtingenbestand. Dit gebeurde op basis van de aanwezige, veelal verouderde, informatie van de gemeenten, de KvK-lijst en eigen informatie uit het toezicht. “We hebben toen met gemeente Berkelland een pilot gedraaid met StreetSpotter. Dat was voor ons een positieve werkwijze. Maar in de jaren daarna verdween de aandacht voor gevelverificatie naar de achtergrond”, aldus Maurice Tanke.

Gevelverificatie

Maurice houdt zich binnen ODA onder meer bezig met handhaving- en uitvoeringsplannen ter voorbereiding op de Omgevingswet. Daarnaast is hij beleidsondersteuner van het management en voorzitter van de ondernemingsraad. Door de eerdere positieve ervaring met StreetSpotter en de beperkende Corona-maatregelen pikte ODA de gevelverificatie snel weer op. Maurice: “Er zaten dertien handhavers en twee backoffice medewerkers thuis met heel weinig werk. Zonde! We hebben de implementatie en uitvoering van de gevelverificatie als vervangend werk naar voren gehaald en ingezet.”

Gegevens analyseren en gebruiken

Na de korte opleiding gingen de handhavers aan de slag voor de gemeenten Lochem, Zutphen, Berkelland en Oost Gelre Maurice: “Al na een week waren de eerste ervaringen – weer - positief. Inmiddels zijn we goed op stoom; de manier van registreren was nog even wennen. We willen eind juni/begin juli de eerste resultaten opleveren. Het is bijzonder te merken dat de gemeenten nu zitten te popelen om de resultaten. Ze zien de waarde van de actuele data die we opleveren. De gemeenten willen de gegevens analyseren en gebruiken voor hun omgevingsplannen in hun centra en buitengebied. Ze zien in dat de resultaten uit StreetSpotter hen helpen om bijvoorbeeld beter de regels in de omgevingsplannen vorm te geven. Daardoor kan het toezicht op horeca - denk aan geluidoverlast, lozing van bijvoorbeeld vet, riolering - ook in de toekomst goed worden vormgegeven. Met de gevelverificatie hebben ze ook meer informatie voor de samenwerking met andere handhavingspartners zoals waterschappen, politie…”

Preventieve werking

Dat laatste is een niet onbelangrijk nevendoel van de inzet van StreetSpotter. Volgens Maurice is ondermijning echt een waardevolle bijvangst. “Er gaat – denken we – ook een preventieve werking uit van gevelverificatie. De handhavers zijn nu zichtbaar aanwezig. Bovendien gebruiken we niet alleen onze ogen, maar ook onze neus en oren. Het is algemeen bekend dat drugslabs van onder de rivieren naar het noorden trekken. Onlangs is er weer een lab opgerold. Zo draagt StreetSpotter niet alleen bij aan naleving van de wet, maar heeft de output ook veel waarde voor gemeenten, handhaving, toezicht én opsporing.”

Interesse in onze StreetSpotter? Vraag een demo of kennismaking aan via het contactformulier.