Blog

Nieuws en ontwikkelingen

Bent u nog druk met het opbouwen van het activiteiten-georiënteerde omgevingsbeeld? Heeft u een gegevensbasis als start of ter controle nodig? Op aanvraag stellen we een gratis top 25 op van de MBA’s in uw werkgebied. Al is er met de VIA van GlobeScope nog veel meer mogelijk.

Gratis MBA-inzicht op basis van SBI-codes
GlobeScope heeft in 2020 de VIA (Van Inrichting naar Activiteit) ontwikkeld; een applicatie die helpt bij het verrijken van bedrijfsinformatie met informatie over (milieubelastende) activiteiten. Op basis van de in de VIA ingebouwde kunstmatige intelligentie en de opendata van de Kamers van Koophandel hebben we in maart 2023 alle bedrijven van Nederland voorzien van de meest waarschijnlijke set van milieubelastende activiteiten uit het BAL.

Scherpere set met de VIA
De top 25 geeft u een globaal en afgekort beeld. De VIA kan op basis van uitgebreidere inputgegevens zoals branche, BOR-code, SBI-code en CBI-code een veel scherpere set van meest waarschijnlijke activiteiten samenstellen. VIA-Gebruikers kunnen zelf deze set aanscherpen door niet relevante activiteiten uit de set te halen of aanvullende activiteiten toe te voegen. Iedere wijziging in de aangereikte set, wordt naast vastgelegd, ook teruggekoppeld aan de AI-engine van de VIA die daardoor steeds slimmer wordt. Inmiddels heeft de VIA al voor circa 110.000 bedrijven circa 1.100.000 (milieubelastende) activiteiten bepaald en is de AI-engine versterkt op basis van meer dan 50.000 gebruikersinputs.

Maar we hebben en kunnen uiteraard veel meer:

  • Alle aantallen meest waarschijnlijke (milieubelastende) activiteiten in uw werkgebied;
  • Alle bedrijven gevestigd in uw werkgebied met alle daarbij meest waarschijnlijke (milieubelastende) activiteiten, desgewenst aangevuld met indicatie standaard-basistaak;
  • De verdeling van de aantallen naar provincie, gemeente, plaats en/of omgevingsdienst;
  • Een kaart (print/laag/service) van uw werkgebied met daarop de locaties waar die meest waarschijnlijke activiteiten worden uitgevoerd;
  • Verbinding van bedrijfsgegevens met KvK voor bedrijvigheid en met BAG voor locatieinformatie.

Koppeling met DSO
Bovendien hebben we alle milieubelastende activiteiten voorzien van DSO-referentiegegevens zodat we ze kunnen verbinden aan het DSO. Daarmee kunnen we de (milieubelastende) activiteiten van bedrijven in uw werkgebied koppelen aan toepasbare regels zoals vastgelegd in het DSO. In de VIA-release van 2023-Q2 tonen we activiteiten van bedrijven in uw werkgebied in combinatie met toepasbare regels op de kaart. Een cruciaal inzicht voor beleids- en plannenmakers, vergunningverleners, toezichthouders en handhavers in de leefomgeving.

Snel, gestructureerd en efficiënt naar MBA’s; wij weten hoe. Neem contact met ons op via mbainzicht@globescope.nl voor een gratis top 25 MBA’s en meer informatie over de VIA.

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?