Blog

Nieuws en ontwikkelingen

Deze week stemde de Eerste Kamer in met de Wet Open Overheid (Woo). De actieve openbaarmakingsplicht van deze wet maakt het nog belangrijker om te weten welke informatie in de digitale documentenbasis van een organisatie verborgen zit! Onze Smart Analyzers helpen publieke en private organisaties bij het verrijken, ontginnen en anonimiseren van hun documenten. Bereid u goed voor op de actieve openbaarmaking volgens de WOO. Wij helpen graag!

Het initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De vervolgstap is dat het initiatiefwetsvoorstel nu in de ministerraad geagendeerd wordt voor bekrachtiging. De wet treedt naar verwachting uiterlijk 1 juni 2022 in werking, zo lezen we op de website van de Rijksoverheid.

Actief openbaar maken van documenten

De Woo geeft iedereen het wettelijke recht op toegang tot publieke informatie. Dat betekent dat actieve openbaarmaking van overheidsinformatie een centrale rol krijgt in de Wet open overheid. Zo moeten bestuursorganen (op termijn) bepaalde categorieën informatie verplicht actief openbaar maken middels het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).
Dat betekent dat overheden voor openbaring moeten weten welke informatieonderdelen in welke soort documenten geanonimiseerd moeten. Voor organisaties een helse klus om de verschillende documenttypen te classificeren en vervolgens in de typen ‘privacy gevoelige documenten’ die delen weg te lakken of te anonimiseren die niet in de openbaarheid hoeven of mogen.

Hoog betrouwbaarheidspercentage

Met hulp van onze Smart Analyzer tools en de training met Artificial Intelligence helpen we nu al omgevingsdiensten, gemeenten, provincies en ook private opdrachtgevers met succes. Soms haalt onze slimme software na training een betrouwbaarheidspercentage van boven de 95%. Die laatste 5% beoordelen de medewerkers zelf.

De werking van onze tools in het kort:

Smart Document Analyzer analyseert documenten, classificeert ze en haalt er een veelheid aan gegevens uit. Door slimme toepassing van kunstmatige intelligentie en machine learning doet de Analyzer dat werk steeds slimmer en beter.
De Smart Document Analyzer voorziet in hoofdzaak in:

  • documenten typeren volgens een door de organisatie bepaalde documentstructuur, -plan of een andere classificatie;
  • (meta)data uit het document ophalen die nu nog ‘verstopt’ zit in het document of daaruit af te leiden is. Smart Documetn Analyzer is beschikbaar als SAAS-oplossing ter ondersteuning van de medewerker, maar kan ook als volledig geautomatiseerde service op de achtergrond draaien


Smart Privacy Analyzerr scant documenten op gevoelige informatie. Wat 'gevoelige informatie' is, verschilt per organisatie en kan per klant en per type geconfigureerd worden. Out-of-the-box kan de Smart Privacy Analyzer gegevens geautomatiseerd verbergen d.m.v. lakken, onderbouwen met beperkingsgrond en/of vervangen door een standaardtekst.Met kunstmatige intelligentie en machine learning brengen we snelheid, structuur en consistentie aan in het proces van censureren slimmer. Zelfs volledige geautomatiseerde anonimiseren ligt binnen bereik.

Onze Smart Analyzers helpen bij openbaarmaking van informatie ten behoeve van bijvoorbeeld WOB-verzoeken, het delen van informatie met uw omgeving en in uw voorbereiding op de aankomende Wet Open Overheid (WOO). Interesse in een demo? We komen graag langs!!

Afbeelding: Pexels

 
Cookie?

Wij gebruiken anonieme cookies om deze website te verbeteren (tracking cookie).
Staat u dit toe?