Johan van Arragon (67) werkt sinds 1 oktober bij GlobeScope als Geo-adviseur aan oplossingen op het gebied van de leefomgeving die vragen om gecombineerd inzicht in data, documenten en geo-informatie. "Interessant om vanuit een andere invalshoek en positie aan de leefomgeving te werken."

Wat is je achtergrond?
“Ik heb fysische geografie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heb me ontwikkeld in rollen als procesmanager, projectleider, informatiemanager en IT-adviseur. Ik heb zo’n twintig jaar voor de Provincie Zuid-Holland gewerkt; vaak aan geodata-vraagstukken. Zo heb ik bijvoorbeeld het stikstof-dashboard mee helpen ontwikkelen. Mijn opdracht vanuit de provincie was onder meer partijen bijeenbrengen en gezamenlijk knelpunten van veelal geo-gerelateerde problemen zoeken en vervolgens oplossingsrichtingen vinden voor de toekomstige leefomgeving.”

Wat interesseert je in het vak- en werkgebied van GlobeScope?
“Als IT-adviseur en informatiemanager werkte ik in mijn rol en functie vooral aan inhoudelijke geodata-vraagstukken. Ik vind het interessant om nu vanaf de andere kant van de tafel met IT en AI een ruimtelijke probleem te helpen oplossen. Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar heb nog steeds de behoefte en zin om te werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken; bijvoorbeeld op het gebied van bescherming van de leefomgeving. Door verschillende soorten informatie, databronnen en kaartlagen van locaties slim met elkaar te verbinden, kunnen we met GlobeScope bijdragen aan meer (ruimtelijk) inzicht in kansen en bedreigingen waar onze leefomgeving nu en in de toekomst mee te maken krijgt.”

Wat is je opdracht binnen GlobeScope?
“Ik zal veel met onze Geo-data analist Iris sparren en samenwerken, waarbij wij als tandem de inhoudelijke kant vertalen en verklaren voor het devops-team. Zij kunnen op basis van onze input modellen bouwen en trainen waarmee we bijvoorbeeld de aanwezigheid van beschermde diersoorten kunnen voorspellen. Naast mijn ervaring en expertise op dit gebied, breng ik natuurlijk ook mijn netwerk in. Ik kijk uit naar de samenwerking én de oplossingen.”

Interesse in onze oplossingen? Vraag een demo of kennismaking aan via het contactformulier.