Als GlobeScope willen wij van de Corona-nood een deugd maken. In plaats van medewerkers in de wacht te zetten, pleiten wij voor hun inzet om achterstanden in de kwaliteit van uw informatie­basis weg te werken. GlobeScope heeft besloten om gegeven de huidige omstandigheden in de maanden april en mei 2020 een aantal van onze producten gratis ter beschikking te stellen.

Informatieachterstand wegwerken

Wat wij als GlobeScope in de afgelopen jaren hebben geleerd, is dat veel organisaties met behoorlijke achterstanden kampen daar waar het gaat om informatie uit het verleden. Hele bergen, mappen, schijven, archieven (digitaal of fysiek) met data en documenten zijn moeilijk doorzoekbaar. Daarmee gaat kostbare tijd verloren en blijven inzichten mogelijk te beperkt. Daarmee worden mogelijk onhandige beslissingen genomen. Maar voor het wegwerken van dit achterstallig onderhoud is zelden tijd en capaciteit beschikbaar. Nu hebt u misschien wel tijd voor informatiekwaliteit. Aan organisaties die deze spannende periode kunnen en willen gebruiken om medewerkers thuis te laten werken aan het (verder) op orde brengen van hun informatiebasis bieden wij in april en mei 2020 drie producten aan om gratis te gebruiken.

Deze gratis GlobeScope-producten helpen u daarbij:

  • StreetSpotter: hogere actualiteit, juistheid en volledigheid van uw bedrijven/inrichtingen/locatiebestand. Vanaf de openbare weg verifiëren uw medewerkers of de data in uw eigen bestand nog kloppen of aanpassing behoeven. Elke medewerker loopt met de StreetSpotter-app op zijn mobiel door de straat. Ze hebben geen contact met anderen nodig! Onderweg leggen ze in de app vast wat zij zien. Afwijkingen tussen werkelijkheid en digitale registratie kunnen thuis (en/of door anderen) verwerkt worden.

  • Smart Document Analyzer (SDA): meer zicht op en inzicht in de informatie die verstopt zit in uw digitale documentenbasis. De SDA kan van een willekeurig document aangeven van welke type het is en welke informatie-elementen (metadata) zich in dat document bevinden. Uw medewerker kan vanaf huis uw documenten met de SDA laten structureren, classificeren en annoteren en extraheren.

  • Smart Privacy Analyzer (SPA): gevoelige (AVG) informatie vinden en verbergen. De SPA kan gevoelige informatie in documenten identificeren vervolgens censureren/substitueren en omzetten naar een publiceerbare versie (PDF). Dat kan volledig geautomatiseerd en met tussenkomst van gebruikers.

Maak van uw thuisblijvers thuiswerkers en zet onze producten daarbij in. Dan hebben we bij het einde van deze crisis de informatiebasis en daarmee de informatievoorziening beter op orde. Zodat we na de crisis uit de startblokken kunnen sprinten in plaats van maanden extra onderhoud in te moeten halen.

Geïnteresseerd?

Vul het formulier in of mail ons op  onder vermelding van uw contactgegevens en het product of de producten van uw keuze. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.